Tác giả :
Giám đốc TTVĐ
TS. Huỳnh Nguyễn Hoàng                  email: hoanghn@hcmute.edu.vn
Trưởng bộ môn

GVC. ThS Nguyễn Khắc Nhàn           email: nhannk@hcmute.edu.vn
Phó bộ môn    
Ths. Lê Bá Tân                                    email: tanlb@hcmute.edu.vn
Giảng Viên
-Ths. Nguyễn Lê Đăng Hải                 email: hainld@hcmute.edu.vn
-Ths. Lê Minh Tài                               email: tailm@hcmute.edu.vn
-Ths. Hồ Xuân Thành                         email: thanhhx@hcmute.edu.vn
- Nguyễn Trà Kim Quyên                   email: quyenntk@hcmute.edu.vn

Liên hệ Bộ môn cơ khí Trung Tâm Việt Đức


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 3,681

Tổng truy cập:5,036

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn