Tác giả :


-         
Phòng thí nghiệm đo lường vật liệu cơ khí


-         
Phòng kỹ thuật điều khiển thủy lực-         
Phòng kỹ thuật điều khiển khí nén-         
Phòng CAD/CAM-CNC-         
Xưởng thực tập phay-         
Xưởng thực tập tiện