Tác giả :

Hòa vào không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014. Với sự tham gia của gần 20 tiết mục. Ban tổ chức và các bạn sinh viên đã bình chọn ra 4 tiết mục được yêu thích nhất. Trong đó tiết mục do bạn Trần Hoàng Hải với tiết mục đơn ca bài : Nội tôi là tiết mục được nhiều bạn bình chon nhất