Tác giả :
4.1 Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn đáp ứng các chuẩn đầu ra, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
4.2 Chuẩn đầu ra
1.    KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT
1.1.    Kiến thức Khoa học Xã hội
1.1.1.    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1.1.2.    Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.2.    Kiến thức Khoa học Cơ bản
1.2.1.    Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng và Khoa học Tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
1.2.2.    Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ A; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành điện tử.
1.3.    Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi
1.3.1.    Có kiến thức về các loại mạch điện, mạch điện tử cơ bản, điện tử số cơ bản, vật liệu điện tử.
1.3.2.    Có kiến thức về các loại mạch điện tử công suất.
1.3.3.    Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điện tử thông tin, hệ thống viễn thông, truyền số liệu.
1.3.4.    Có kiến thức cơ bản về đo lường điện, điện tử và thiết bị đo.
1.3.5.    Có kiến thức cơ bản về các loại cảm biến sử dụng trong công nghiệp.
1.3.6.    Có kiến thức cơ bản về các hệ thống truyền thanh, truyền hình.
1.4.    Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao
1.4.1    Có kiến thức về kỹ thuật vi xử lý, vi điều khiển để sửa chữa các hệ thống điều khiển đơn giản dùng vi xử lý và vi điều khiển.
1.4.2    Có kiến thức về bộ điều khiển lập trình (PLC) để sửa chữa các hệ thống điều khiển đơn giản dùng bộ điều khiển lập trình.
1.4.3    Có thể thiết kế các hệ thống điều khiển tự động vừa và nhỏ dùng bộ điều khiển lập trình và vi xử lý.
2.    KỸ NĂNG CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP VÀ TỐ CHẤT
2.1.    Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề
2.1.1    Áp dụng nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học và kỹ thuật để xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử và các ngành liên quan.
2.1.2    Thử nghiệm và khám phá kiến thức.
2.1.3    Thiết kế và tiến hành thí nghiệm với các kỹ thuật thích hợp và công cụ; và giải thích và phân tích dữ liệu
2.2.    Thử nghiệm và khám phá kiến thức
2.2.1    Thiết kế và tiến hành thí nghiệm với các kỹ thuật thích hợp và công cụ; giải thích và phân tích dữ liệu.
2.3.    Suy nghĩ tầm hệ thống
2.3.1    Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu và xã hội và tầm quan trọng trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật thuộc ngành đào tạo và các ngành liên quan.
2.3.2    Thiết kế một hệ thống, thành phần hoặc quá trình theo thông số kỹ thuật nhất định và các yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử.
2.4.    Kỹ năng và thái độ cá nhân
2.4.1    Có ý thức trách nhiệm công dân.
2.4.2    Có khả năng tự học và làm việc độc lập.
2.4.3    Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn ngành kỹ thuật điện tử và dân dụng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
2.5.    Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp
2.5.1.    Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
2.5.2.    Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất của người cán bộ kỹ thuật
3.    KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM
3.1.    Kỹ năng làm việc theo nhóm
3.1.1.    Khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo và có trách nhiệm như một thành viên của nhóm.
3.1.    Kỹ năng giao tiếp
Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, và các phương tiện đồ họa.
3.1.    Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
3.3.1.    Giao tiếp thông thường ở mức TOEIC 300đ.
3.3.2.    Đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử.
4.    HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
4.1    Triển khai, xây dựng, vận hành các hệ thống điều khiển các dây chuyền sản xuất trong công nghiệp, khu chế suất dùng các hệ thống điều khiển bằng bộ điều khiển lập trình, vi xử lý, vi điều khiển.
4.2    Vận hành các hệ thống điều khiển tự động vừa và nhỏ, các dịch vụ công cộng dùng bộ điều khiển lập trình, vi xử lý, …
4.3    Có khả năng thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển đơn giản dùng bộ điều khiển lập trình, dùng vi xử lý, vi điều khiển.
4.4    Sửa chữa, vận hành và kiểm tra một số thiết bị điện tử công nghiệp, điện tử công suất, các hệ thống điều khiển công nghiệp, các thiết bị điện tử dân dụng.
4.5    Tham gia xây dựng, tổ chức, triển khai các dự án cung cấp điện có hiệu quả.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 3,683

Tổng truy cập:5,038

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn