Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT                  CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     TRUNG TÂM VIỆT-ĐỨC

                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi cơ cấu quản lý sinh viên thuộc TTVĐ

 

        Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 27 tháng 9 năm 2016 giữa Ban Giám Hiệu, Trung tâm Việt – Đức, Khoa Điện – Điện tử và Khoa Cơ khí máy về việc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Việt - Đức. Từ ngày 01.10.2016, Trung tâm Việt – Đức không còn chức năng quản lý sinh viên. Trên tinh thần đó, Trung tâm trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng do Trung tâm quản lý về việc chuyển đổi cơ cấu quản lý sinh viên như sau:

-         Sinh viên ngành CNKT Điện tử Truyền thông và CNKT Điện – Điện tử bậc Cao đẳng sẽ do Khoa Điện – Điện tử quản lý.

-         Sinh viên ngành CN Chế tạo máy bậc Cao đẳng sẽ do Khoa Cơ khí máy quản lý.

      Từ ngày 01.10.2016, mọi vấn đề liên quan đến sinh viên ba ngành trên (học vụ, học bổng, khen thưởng, điểm ….) các em sẽ liên hệ với văn phòng Khoa tương ứng để được giải quyết.

      Trân trọng!

                                                             P. Trưởng trung tâm

 

              ThS. Trần Kế Thuận
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng: 3,675

Tổng truy cập:5,030

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn